Realizujemy Europejski Program Dopłat do Spożycia Mleka w Szkołach "Mleko z Klasą" ::Realizujemy Projekt "Nowa Energia w Nauczaniu" - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Kadra

Agata Kołyszko

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia rozwijające zainteresowania, Zajęcia świetlicowe

Nauczyciel dyplomowany

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Smogórach
07:00 - 08:00 Zajęcia świetlicowe Sala Nr 13 Komputerowa Klasa 4
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
10:45 - 11:30 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
11:45 - 12:30 Świetlica Zajęcia dla dzieci oczekujących na odwozy Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
12:50 - 13:35 Zespół dydaktyczny Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Smogórach
07:00 - 08:00 Zajęcia świetlicowe Sala Nr 13 Komputerowa Klasa 4
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Smogórach
07:00 - 08:00 Zajęcia świetlicowe Sala Nr 13 Komputerowa Klasa 4
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
10:45 - 11:30 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
12:50 - 13:35 Zespół dydaktyczny Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Smogórach
07:00 - 08:00 Zajęcia świetlicowe Sala Nr 13 Komputerowa Klasa 4
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
10:45 - 11:30 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
11:45 - 12:30 Zajęcia świetlicowe Dzieci oczekujące na odwozy Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Smogórach
07:00 - 08:00 Zajęcia świetlicowe Sala Nr 13 Komputerowa Klasa 4
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Zajęcia sportowe Mały Mistrz - Witold Hutyra Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza
10:45 - 11:30 Edukacja wczesnoszkolna Realizacja podstawy programowej I Etapu Klasopracownia kształcenia wczesnoszkolnego kl.I Pierwsza