Realizujemy Europejski Program Dopłat do Spożycia Mleka w Szkołach "Mleko z Klasą" ::Realizujemy Projekt "Nowa Energia w Nauczaniu" - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Podręczniki

Tytuł: Matematyka z plusem

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Zeszyt ćwiczeń – „Liczby całkowite i ułamki”. Część 1i 2; Z.Bolałek, A.Mysior, M.Dobrowolska, S.Wojtan
„Geometria”; M.Dobrowolska, A.Mysior, P.Zarzycki

Przedmiot: Matematyka

Nauczyciel: Zdzisław Kisielewicz

Klasy: Klasa piąta