Realizujemy Europejski Program Dopłat do Spożycia Mleka w Szkołach "Mleko z Klasą" ::Realizujemy Projekt "Nowa Energia w Nauczaniu" - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Podręczniki

Tytuł: Lekcja muzyki

Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Podręcznik do klasy 5i „Zagrajmy” - dodatek instrumentalny oraz zeszyt ucznia

Przedmiot: Muzyka

Nauczyciel: Iwona Kowalczyk

Klasy: Klasa piąta