Realizujemy Europejski Program Dopłat do Spożycia Mleka w Szkołach "Mleko z Klasą" ::Realizujemy Projekt "Nowa Energia w Nauczaniu" - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Podręczniki

Tytuł: Matematyka z plusem

Autor: M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podręcznik do kl.6 nowa wersja, zeszyt ćwiczeń – „Liczby i wyrażenia algebraiczne”. Część 1,2 Nowa wersja,
„Geometria” zeszyt ćwiczeń

i

Przedmiot: Matematyka

Nauczyciel: Zdzisław Kisielewicz

Klasy: Klasa szósta