Realizujemy Europejski Program Dopłat do Spożycia Mleka w Szkołach "Mleko z Klasą" ::Realizujemy Projekt "Nowa Energia w Nauczaniu" - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Archiwum - Komunikaty

14 listopada 2013 10:39

Realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II i III w Gminie Ośno Lubuskie"

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 realizowany jest projekt systemowy pt. "Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II i III w Gminie Ośno Lubuskie" Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Odbywają sie nastepujące zajęcia:

1. Zajęcia dla uczniów/ uczennic szczególnie uzdolnionych humanistycznie rozwijające twórcze myślenie.

  •  klas II i III - środa 11:45 - 12:30, 12:50 - 13:35

     prowadząca Ewa Offman

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno - przyrodniczym    kl. II i III

  • klasa II - wtorek 11:45 - 12:30, 12:50 - 13:35
  • klasa III - czwartek - 11:45 - 12:30, 12:50 - 13:35

     prowadząca Agata Kołyszko

3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych kl. I, II i III

  • klasa I - piatek - 12:50 - 13:35
  • klasa II - czwartek 12:50 - 13:35

     prowadząca Lidia Kanarek

  • klasa III - poniedziałek - 12:50 - 13:35

     prowadząca Agata Kołyszko

4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy klas I, II i III

  • poniedziałek - 7:30 - 9:30
  • czwartek - 11:00 - 13:00

     prowadząca Anita Urkiel

Przeczytano: 1576 razy. Wydrukuj|Do góry